Ξεκινήσαμε σαν μία μικρή οικογενιακή επιχείρηση. Οι γονείς μας χωρίς τεχνογνωσία και μόνο με την αγάπη για αυτό που έκαναν, κατάφεραν να κάνουν την εταιρία μας γνωστή και αγαπητή στον κόσμο.

Στο ιδιόκτητο παρασκευαστήριο ζωοτροφών, επιλεγμένα δημητριακά της περιοχής μας, αφού ελεγχθούν, αλέθονται καθημερινά με σκοπό τηv καλύτερη σίτιση των ζώων.
Ο ιδιόκτητος στόλος φορτηγών αυτοκινήτων, εξασφαλίζει την άμεση μεταφορά των προϊόντων μας στα σημεία πώλησης.