Η επιχείρησή μας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΕΪΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1993 προερχόμενη από την συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων του :

1) ΖΕΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
2) ΖΕΪΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3) ΖΕΪΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
4) ΖΕΪΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5) ΖΕΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ και από τότε ακολουθεί μια ανοδική πορεία.

Η δραστηριότητα με την οποία ξεκίνησε τις εργασίες της ήταν η  αναπαραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων (χοιρινών).Η επιχείρηση μας ήταν από τους πρωτοπόρους στο χώρο αφού υπήρχε από το 1965 ως ατομική μονάδα εκτροφής χοίρων του ΖΕΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.  Με το πέρασμα των χρόνων άρχισε να δραστηριοποιείται  στο χώρο της εμπορίας δημητριακών και ζωοτροφών (συλλογή και εμπορία) κατακτώντας εδώ και μία δεκαετία μία από τις πρώτες θέσεις στον συγκεκριμένο κλάδο σε ολόκληρη την Θεσσαλία και κατ επέκταση σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και σε άλλους τομείς εργασιών όπως την ψύξη και συντήρηση φρούτων και λοιπών νωπών αγροτικών προϊόντων, στα ψυγεία-συσκευαστήρια που έχει πλέον στην κατοχή της.

Η επιχείρησή μας με κύρια ενασχόληση το εμπόριο δημητριακών συνεργάζεται και προμηθεύει  τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο όπως την ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, την BARILLA ΕΛΛΑΣ ΑΕ και την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ, ενώ εξάγει και αρκετά από τα εμπορεύματα της, σε συνεργασία με την ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, σε πολλές χώρες όπως Ιταλία, Τυνησία, Τουρκία, Αλγερία, κ.α. Η δυναμικότητα συλλογής δημητριακών ξεπερνά τους 30.000 τόνους με τις εγκαταστάσεις που διαθέτουμε. Συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις μας είναι: α) στον Πρόδρομο Λάρισας σιλό χωρητικότητας 25.000 τόνων περίπου, β) στον Άγιο Κωνσταντίνο Φαρσάλων σιλό χωρητικότητας 4.000 τόνων, γ) στην Νίκαια Λάρισας επίπεδη αποθήκη χωρητικότητας 2.000 τόνων περίπου και δ) στο Γερακάρι Αγίας σιλό χωρητικότητας 1.000 τόνων περίπου.